Podjetje:
Naslov:
Indetifikacijska št.:
Matična št.:
Št. vložka:
Osnovni kapital:
Transakcijski račun:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Delovni čas:
TEHNOHIT d.o.o.
Vodnikova ulica 2, 1233 DOB
SI58869824
5629217
1/18918/00 – Temlj. sodišče v Ljubljani
14.455,00 EUR
02300-0012609142
++386 (0)1 7220-860
++386 (0)1 7220-865
info@tehnohit.si
pon – pet 8-16